News
عن المسؤول

March 19, 2018  
عن المسؤول

الاحد، 18 مارس 2018

الصِّورَهْ اللِّي رسَمها العقلْ للمعقولْ
فيها أحاسيسْ تاخذْ بالصِّوَرْ برهانْ

أمَّا المِجرَّدْ فمشكِلْ ماحصَلْ محصولْ
مِثْل الشَّرَفْ والشِّجاعَهْ مالها تبيانْ

ياكيفْ نرسمْ وجوهْ لكاينٍ مجهولْ
نحنا نحسِّهْ وَلَكِنْ نجهلْ العنوانْ

للخيرْ والشَّرْ والعلاَّتْ والمعلولْ
تفسيرْ يوضَحْ ويخفىَ ويوزَنْ بميزانْ

والمنطقْ إيقولْ أنِّ الشَّكلِ لهْ مدلولْ
ولي ماتشوفَهْ بعينكْ شوفَهْ بالإيمانْ

فلسِفْ وجودكْ لذاتكْ وإنتهْ المسؤولْ
إِنْ خانكْ الفهمْ وأمسىَ العقلْ بكْ حيرانْ

ولكلْ شيٍّ نهايِهْ لوُ الزِّمانْ إيطولْ
والخالدْ الفِكرْ وماهي خالدِهْ الأبدانْ

ومادمتْ حَيْ وتفكِّرْ لي يزولْ إيزولْ
بيتمْ فكركْ طري لوُ يختفي الجثمانْ

شفتْ الحياهْ وعِشِتْها بينْ عَرضْ وطولْ
وماشفتْ أقسَىَ مِنْ الجَهْلْ ومنْ الحرمانْ

وردِّيتْ عندْ الحقيقَهْ وبابها المقفولْ
وحاولتْ أفتَحْ قفِلها ورفضَتْ البيبانْ

وللحينْ وآنا أحاولْ فتحَها وآقولْ
أكيدْ في يومْ بقدَرْ أفهَمْ الإنسانْ

Poll

How did you find the experience of browsing our site?

Vote

No option has been selected
H